Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o úhradách za niektoré úkony Puncového úradu Slovenskej republiky 102/2004 účinný od 15.03.2012 do 31.05.2013

Platnosť od: 28.02.2004
Účinnosť od: 15.03.2012
Účinnosť do: 31.05.2013
Autor: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Oblasť: Bankovníctvo a peňažníctvo, Mena, obeh peňazí, Metrológia a skúšobníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o úhradách za niektoré úkony Puncového úradu Slovenskej republiky 102/2004 účinný od 15.03.2012 do 31.05.2013
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 102/2004 s účinnosťou od 15.03.2012 na základe 86/2012

Neevidujeme žiadne dôvodové správy k tomuto predpisu

Načítavam znenie...
MENU
Hore