Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o úhradách za niektoré úkony Puncového úradu Slovenskej republiky 102/2004 účinný od 15.03.2012 do 31.05.2013

Platnosť od: 28.02.2004
Účinnosť od: 15.03.2012
Účinnosť do: 31.05.2013
Autor: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Oblasť: Bankovníctvo a peňažníctvo, Mena, obeh peňazí, Metrológia a skúšobníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o úhradách za niektoré úkony Puncového úradu Slovenskej republiky 102/2004 účinný od 15.03.2012 do 31.05.2013
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 102/2004 s účinnosťou od 15.03.2012 na základe 86/2012

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

o úhradách za niektoré úkony Puncového úradu Slovenskej republiky

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 55 zákona č. 10/2004 Z. z. o puncovníctve a skúšaní ...

§ 1

Za úkony vykonávané Puncovým úradom Slovenskej republiky (ďalej len „Puncový úrad“) podľa § 9 ods. 1 ...

§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2004.

Pavol Rusko v. r.

Prílohy

    Príloha k vyhláške č. 102/2004 Z. z.

    SADZOBNÍK ÚHRAD

    Položka 1 Skúšanie rýdzosti nedeštruktívnou metódou a) nového tuzemského alebo cudzieho tovaru a ...

Poznámky

  • 1)  § 4 písm. b) zákona č. 10/2004 Z. z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon).
Načítavam znenie...
MENU
Hore