Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 136/1996 Z. z., ktorou sa ustanovuje tvorba, použitie a spôsob umiestnenia prostriedkov rezerv poisťovne v znení vyhlášky č. 177/1999 Z. z. 1/2000 účinný od 08.01.2000 do 28.02.2002

Platnosť od: 08.01.2000
Účinnosť od: 08.01.2000
Účinnosť do: 28.02.2002
Autor: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna hospodárska politika, Poisťovníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 136/1996 Z. z., ktorou sa ustanovuje tvorba, použitie a spôsob umiestnenia prostriedkov rezerv poisťovne v znení vyhlášky č. 177/1999 Z. z. 1/2000 účinný od 08.01.2000 do 28.02.2002
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 1/2000 s účinnosťou od 08.01.2000
MENÍ:
136/1996 Z. z. Vyhláška Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje tvorba, použitie a spôsob umiestnenia prostriedkov rezerv poisťovne 136/1996 účinný od 08.01.2000 do 28.02.2002 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje tvorba, použitie a spôsob umiestnenia prostriedkov rezerv poisťovne
136/1996 Z. z. Rek. vyhláška ktorou sa ustanovuje tvorba, použitie a spôsob umiestnenia prostriedkov rezerv poisťovne 136/1996 účinný od 08.01.2000 do 01.03.2003 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje tvorba, použitie a spôsob umiestnenia prostriedkov rezerv poisťovne
JE VYKONÁVANÝ:
24/1991 Zb. o poisťovníctve 24/1991 účinný od 01.01.2002 do 01.03.1992 Zákon Slovenskej národnej rady o poisťovníctve
24/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o poisťovníctve 24/1991 účinný od 01.01.2002 do 28.02.2002 Zákon Slovenskej národnej rady o poisťovníctve
Načítavam znenie...
MENU
Hore