Všetky konsolidované znenia predpisu 1/2000

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 08.01.2000 účinný od 08.01.2000 do 28.02.2002
MENU
Hore