Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71951
Dôvodové správy: 2566
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
06.03.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 808 k návrhu na zmenu opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov prijatých uznesením vlády SR č. 807 z 29. decembra 2020 k návrhu na predĺženie času trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020 a na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov 453/2020 účinný od 31.12.2020


Platnosť od: 31.12.2020
Účinnosť od: 31.12.2020
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Štát, Občianske a politické práva, Hospodárske, sociálne a kultúrne práva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 808 k návrhu na zmenu opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov prijatých uznesením vlády SR č. 807 z 29. decembra 2020 k návrhu na predĺženie času trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020 a na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov 453/2020 účinný od 31.12.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Uznesenie 453/2020 s účinnosťou od 31.12.2020

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

k návrhu na zmenu opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu ...

Číslo: 28137/2020

Predkladateľ: predseda vlády

Vláda

A. schvaľuje

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~3.odsek-1A.1. návrh na zmenu opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu ...

B. obmedzuje

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~4.odsek-1B.1. podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~4.odsek-1.bod-1

1.

cestu do a zo zamestnania zamestnancov, ktorí nemôžu vzhľadom na povahu práce podľa rozhodnutia zamestnávateľa ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~4.odsek-1.bod-2

2.

cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných životných potrieb (nákup alebo zaobstaranie ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~4.odsek-1.bod-3

3.

cestu na poštu (vrátane výdajného miesta zásielkovní), cestu na výdajné miesto internetových obchodov ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~4.odsek-1.bod-4

4.

cestu do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladnej zdravotnej starostlivosti, preventívnej prehliadky ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~4.odsek-1.bod-5

5.

cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom prístupu k lekárenskej starostlivosti poskytovanej držiteľmi povolenia ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~4.odsek-1.bod-6

6.

cestu na vykonanie RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 alebo do mobilného odberového miesta za účelom ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~4.odsek-1.bod-7

7.

cestu na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a cestu späť,

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~4.odsek-1.bod-8

8.

cestu za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~4.odsek-1.bod-9

9.

cestu osoby so psom alebo mačkou do vzdialenosti 1000 m od bydliska a cestu za účelom starostlivosti ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~4.odsek-1.bod-10

10.

cestu späť z návštevy inej domácnosti, ktorú od začiatku zákazu podľa uznesenia vlády SR č. 804 zo 16. ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~4.odsek-1.bod-11

11.

cestu za účelom vycestovania do zahraničia a cestu späť pri návrate zo zahraničia a cestu späť,

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~4.odsek-1.bod-12

12.

pobyt v prírode vrátane individuálneho športu v rámci okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~4.odsek-1.bod-13

13.

cestu dieťaťa a jeho sprevádzajúcej osoby za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom a ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~4.odsek-1.bod-14

14.

cestu späť z rekreácie z nehnuteľnosti určenej na rekreáciu alebo z jej časti, kde sa zdržiavali len ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~4.odsek-1.bod-15

15.

cestu rodiča, inej oprávnenej osoby a cestu dieťaťa realizovanú v súvislosti s rozhodnutím súdu vo veci ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~4.odsek-1.bod-16

16.

cestu dieťaťa do a zo zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku a materskej školy,

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~4.odsek-1.bod-17

17.

cestu osoby do a zo školy alebo školského zariadenia,

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~4.odsek-1.bod-18

18.

cestu za účelom sprevádzania dieťaťa alebo osoby podľa bodu 16. alebo 17. tohto uznesenia a cestu spať, ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~4.odsek-1.bod-19

19.

osobu bez domova pri zabezpečovaní a presúvaní sa do zariadení sociálnych služieb a sociálnej pomoci; ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odrazkaC. ukladá

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odrazka.odsek-1predsedovi vlády

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odrazka.odsek-1.odsek-1C.1. zabezpečiť uverejnenie tohto uznesenia vlády v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odrazka.odsek-1.odsek-1~1bezodkladne

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odrazka.odsek-1~1ministerke kultúry

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odrazka.odsek-1~1.odsek-1C.2. zabezpečiť vyhlásenie prijatia tohto uznesenia vlády vo vysielaní Rozhlasu a televízie Slovenska ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odrazka.odsek-1~1.odsek-1~1bezodkladne

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odrazka.odsek-1~2členom vlády

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odrazka.odsek-1~2.odsek-1C.3. prijímať opatrenia, ktoré umožnia odvolať núdzový stav a prijaté obmedzenia v čo najkratšom čase ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odrazka.odsek-1~2.odsek-1~1priebežne

D. odporúča

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~5.odsek-1hlavnému hygienikovi SR

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~5.odsek-1.odsek-1D.1. prijať vyhlášku, ktorou zabezpečí realizáciu obmedzení podľa tohto uznesenia vlády uzatvorením ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~5.odsek-1.odsek-1.odsek-1bezodkladne

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~5.odsek-1~1všetkým osobám na území Slovenskej republiky

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~5.odsek-1~1.odsek-1D.2. uprednostniť pred stretnutiami s blízkymi príbuznými prostriedky diaľkovej komunikácie (internet), ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~5.odsek-1~1.odsek-1~1D.3. umožniť svojim zamestnancom vykonávať prácu formou home office v maximálnej možnej miere,

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~5.odsek-1~1.odsek-1~2D.4. vyhýbať sa blízkemu kontaktu osôb z jednej domácnosti s inými osobami aj v exteriéri;

E. ruší

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~6.odsek-1E.1. body C.1 a E.2 až E.6 uznesenia vlády SR č. 807 z 29. decembra 2020.

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~6.odsek-1~1Vykonajú: členovia vlády

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~6.odsek-1~2Na vedomie: prezidentka SR

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~6.odsek-1~3predseda Národnej rady SR

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore