Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71951
Dôvodové správy: 2562
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
05.03.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 804 k návrhu na ďalšie rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020 v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 718 z 11. novembra 2020 386/2020 účinný od 17.12.2020


Platnosť od: 17.12.2020
Účinnosť od: 17.12.2020
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Občianske a politické práva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 804 k návrhu na ďalšie rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020 v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 718 z 11. novembra 2020 386/2020 účinný od 17.12.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Uznesenie 386/2020 s účinnosťou od 17.12.2020

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

k návrhu na ďalšie rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona ...

Číslo: 27320/2020

Predkladateľ: predseda vlády

Vláda

A. schvaľuje

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~3.odsek-1A.1. návrh na ďalšie rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona ...

B. obmedzuje

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~4.odsek-1B.1. podľa čl. 5 ods. 3 písm. g) ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~4.odsek-1.bod-1

1.

cestu do a zo zamestnania a cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti a cestu ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~4.odsek-1.bod-2

2.

cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných životných potrieb (nákup alebo zaobstaranie ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~4.odsek-1.bod-3

3.

cestu za účelom kúpy živého vianočného stromčeka v exteriéri a cestu za účelom kúpy rýb v exteriéri ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~4.odsek-1.bod-4

4.

cestu na poštu (vrátane výdajného miesta zásielkovní), cestu na výdajné miesto internetových obchodov ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~4.odsek-1.bod-5

5.

cestu do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladnej zdravotnej starostlivosti, preventívnej prehliadky ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~4.odsek-1.bod-6

6.

cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom prístupu k lekárenskej starostlivosti poskytovanej držiteľmi povolenia ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~4.odsek-1.bod-7

7.

cestu na vykonanie RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 alebo do mobilného odberového miesta za účelom ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~4.odsek-1.bod-8

8.

cestu na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a cestu späť,

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~4.odsek-1.bod-9

9.

cestu za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný, ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~4.odsek-1.bod-10

10.

cestu osoby so psom alebo mačkou a cestu za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá a cestu späť, ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~4.odsek-1.bod-11

11.

cestu za účelom návštevy inej domácnosti, ktorú od začiatku zákazu podľa tohto uznesenia nenavštívila ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~4.odsek-1.bod-12

12.

cestu za účelom vycestovania do zahraničia a cestu späť pri návrate zo zahraničia a cestu späť,

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~4.odsek-1.bod-13

13.

cestu za účelom účasti na bohoslužbe alebo na náboženskom úkone a cestu späť,

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~4.odsek-1.bod-14

14.

pobyt v prírode vrátane individuálneho športu v prírode a cestu späť,

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~4.odsek-1.bod-15

15.

cestu dieťaťa a jeho sprevádzajúcej osoby za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom, ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~4.odsek-1.bod-16

16.

cestu za účelom rekreácie členmi domácnosti do nehnuteľnosti určenej na rekreáciu alebo do jej časti, ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~4.odsek-1.bod-17

17.

osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR nie starším ako 72 hodín alebo potvrdením ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~4.odsek-1.bod-18

18.

cestu dieťaťa, rodiča dieťaťa, rodinného príslušníka alebo inej blízkej osoby dieťaťa, ktoré je umiestnené ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~4.odsek-1.bod-19

19.

cestu rodiča, inej oprávnenej osoby a cestu dieťaťa realizovanú v súvislosti s rozhodnutím súdu vo veci ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odrazkaC. ukladá

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odrazka.odsek-1predsedovi vlády

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odrazka.odsek-1.odsek-1C.1. zabezpečiť uverejnenie tohto uznesenia vlády v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odrazka.odsek-1.odsek-1~1bezodkladne

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odrazka.odsek-1~1ministerke kultúry

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odrazka.odsek-1~1.odsek-1C.2. zabezpečiť vyhlásenie prijatia tohto uznesenia vlády vo vysielaní Rozhlasu a televízie Slovenska ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odrazka.odsek-1~1.odsek-1~1bezodkladne

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odrazka.odsek-1~2členom vlády

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odrazka.odsek-1~2.odsek-1C.3. prijímať opatrenia, ktoré umožnia odvolať obmedzenia podľa tohto uznesenia v čo najkratšom čase

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odrazka.odsek-1~2.odsek-1~1priebežne

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odrazka~1D. berie na vedomie

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odrazka~1.odsek-1D.1. rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu z 11. decembra 2020, ktorým rozhodol, že:

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odrazka~1.odsek-1.bod-1

1.

vianočné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých základných školách a stredných ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odrazka~1.odsek-1.bod-2

2.

v materských školách sa v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021 prerušuje prevádzka, ak tak ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odrazka~2E. odporúča

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odrazka~2.odsek-1hlavnému hygienikovi SR

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odrazka~2.odsek-1.odsek-1E.1. prijať vyhlášku, ktorou zabezpečí realizáciu obmedzení podľa tohto uznesenia vlády uzatvorením ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odrazka~2.odsek-1~1všetkým osobám na území Slovenskej republiky

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odrazka~2.odsek-1~1.odsek-1E.2. prežiť vianočné sviatky v malej bubline z najbližšej rodiny,

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odrazka~2.odsek-1~1.odsek-1~1E.3. pred stretnutím s blízkymi príbuznými dodržiavať izoláciu aspoň 7 dní alebo pred stretnutím s blízkymi ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odrazka~2.odsek-1~1.odsek-1~2E.4. uprednostniť pred stretnutiami s blízkymi príbuznými prostriedky diaľkovej komunikácie (internet), ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odrazka~2.odsek-1~1.odsek-1~3E.5. umožniť svojim zamestnancom vykonávať prácu formou home office v maximálnej možnej miere,

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odrazka~2.odsek-1~1.odsek-1~4E.6. vyhýbať sa blízkemu kontaktu osôb z jednej domácnosti s inými osobami aj v exteriéri

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odrazka~2.odsek-1~2od prijatia tohto uznesenia až do podstatného zlepšenia epidemiologickej situácie.

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odrazka~2.odsek-1~3Vykonajú: členovia vlády

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odrazka~2.odsek-1~4Na vedomie: prezidentka SR

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odrazka~2.odsek-1~5predseda Národnej rady SR

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore