Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 482 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 332/2021 účinný od 06.09.2021

Platnosť od: 03.09.2021
Účinnosť od: 06.09.2021
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Štát, Ľudské práva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 482 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 332/2021 účinný od 06.09.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Uznesenie 332/2021 s účinnosťou od 06.09.2021
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 ...

Číslo: 18324/2021

Predkladateľ: minister zdravotníctva

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~1.odsek-1Vláda

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~1.odsek-1~1A. schvaľuje

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~1.odsek-1~1.odsek-1A.1. v súlade s Alert systémom pre monitorovanie vývoja pandémie a prijímanie opatrení proti SARS-CoV-2 ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~1.odsek-1~1.odsek-1.odrazka– monitoring: okres Banská Bystrica, okres Banská Štiavnica, okres Bratislava I – V, okres Čadca, okres ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~1.odsek-1~1.odsek-1.odrazka~1– ostražitosť: okres Bánovce nad Bebravou, okres Bardejov, okres Brezno, okres Bytča, okres Dolný Kubín, ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~1.odsek-1~2B. ukladá

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~1.odsek-1~2.odsek-1predsedovi vlády

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~1.odsek-1~2.odsek-1.odsek-1B.1. zabezpečiť uverejnenie tohto uznesenia vlády v Zbierke zákonov Slovenskej republiky,

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~1.odsek-1~2.odsek-1.odsek-1.odsek-1bezodkladne

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~1.odsek-1~2.odsek-1~1ministerke kultúry

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~1.odsek-1~2.odsek-1~1.odsek-1B.2. zabezpečiť vyhlásenie prijatia tohto uznesenia vo vysielaní Rozhlasu a televízie Slovenska a v ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~1.odsek-1~2.odsek-1~1.odsek-1.odsek-1bezodkladne

Vykonajú: predseda vlády

ministerka kultúry

Na vedomie: prezidentka SR

predseda Národnej rady SR

Načítavam znenie...
MENU
Hore