Všetky konsolidované znenia predpisu 236/2011

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 26.07.2011 účinný od 26.07.2011
MENU
Hore