Uznesenie vlády Slovenskej republiky o udelení amnestie vo veciach priestupkov 23/1993 účinný od 25.01.1993

Platnosť od: 25.01.1993
Účinnosť od: 25.01.1993
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Ústava, ústavné zákony

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Uznesenie vlády Slovenskej republiky o udelení amnestie vo veciach priestupkov 23/1993 účinný od 25.01.1993
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Uznesenie 23/1993 s účinnosťou od 25.01.1993
Načítavam znenie...
MENU
Hore