Všetky konsolidované znenia predpisu 191/2011

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 29.06.2011 účinný od 29.06.2011 do 25.07.2011
MENU
Hore