Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70811
Dôvodové správy: 2346
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
08.04.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky z 18. decembra 1996 č. 519 o schválení legislatívnych pravidiel tvorby zákonov 19/1997 účinný od 29.01.1997


Platnosť od: 29.01.1997
Účinnosť od: 29.01.1997
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Ústava, ústavné zákony

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky z 18. decembra 1996 č. 519 o schválení legislatívnych pravidiel tvorby zákonov 19/1997 účinný od 29.01.1997
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Uznesenie 19/1997 s účinnosťou od 29.01.1997

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 18. decembra 1996 č. 519

k návrhu legislatívnych pravidiel tvorby zákonov

Národná rada Slovenskej republiky

schvaľuje

a)

podľa § 69 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku ...

b)

podľa § 1 ods. 2 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke ...

Ivan Gašparovič v. r.

LEGISLATÍVNE PRAVIDLÁ TVORBY ZÁKONOV(schválené uznesením Národnej rady Slovenskej republiky z ...

Národná rada Slovenskej republiky podľa § 69 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky ...

Čl. 1 - Predmet úpravy legislatívnych pravidiel

Legislatívne pravidlá určujú pre navrhovateľov ústavných zákonov a zákonov1) (ďalej len „zákon“) ...

Čl. 2 - Cieľ legislatívnych prác

(1)

Cieľom legislatívnych prác pri tvorbe zákona je pripraviť a schváliť taký zákon, ktorý sa ...

(2)

Vyváženosť právneho poriadku spočíva v súladnom pôsobení všetkých jeho súčastí. Toto pôsobenie ...

a)

súlad zákona s právnym poriadkom, čo znamená, že uskutočňovanie cieľov sledovaných jedným ...

b)

súlad zákona s Ústavou Slovenskej republiky a ústavnými zákonmi (ďalej len „ústava“) a s ...

(3)

Vyváženosť právneho poriadku vyžaduje, aby sa zákony koncipovali na základe obsahovo jednotných ...

Čl. 3

Súlad návrhu zákona s právom Európskej únie sa preukazuje doložkou zlučiteľnosti návrhu zákona ...

Základné požiadavky kladené na zákon

Čl. 4

(1)

Zákon má upravovať v príslušnej oblasti všetky základné spoločenské vzťahy. Musí byť zrozumiteľný, ...

(2)

Zákon musí byť terminologicky presný a jednotný. Možno v ňom používať len správne a v právnom ...

(3)

V zákone sa musí dbať na jazykovú správnosť, štylistickú primeranosť a všeobecnú zrozumiteľnosť ...

(4)

Zákon musí byť v súlade so záväzkami, ktoré pre Slovenskú republiku vyplývajú z medzinárodných ...

Čl. 5

Do zákona sa nesmie preberať (recipovať) ustanovenie iného zákona, lebo ustanovenie recipovaného ...

Čl. 6 - Systematika členenia návrhu zákona

(1)

Návrh zákona sa po úvodnej vete, najmä ak ide o rozsiahlejší text, začína úvodnými ustanoveniami ...

(2)

Ak návrh zákona predpokladá vydanie všeobecne záväzného právneho predpisu (ďalej len „vykonávací ...

(3)

Spoločná úprava vecí týkajúca sa viacerých alebo všetkých ustanovení zákona sa spravidla ...

(4)

Vplyv navrhovaného zákona na právne vzťahy upravené doterajším zákonom treba do návrhu zákona ...

(5)

Zrušenie doterajších predpisov spolu s ustanovením o účinnosti zákona sa označuje spoločným ...

(6)

V zrušovacom ustanovení musia byť výslovne uvedené všetky všeobecne záväzné právne predpisy ...

(7)

V ustanovení o účinnosti zákona sa uvádza deň, keď má zákon nadobudnúť účinnosť. Pri navrhovaní ...

(8)

Pri ustanovení účinnosti zákona treba rátať aj s legisvakanciou tak, aby sa so zákonom ešte ...

Čl. 7 - Dôvodová správa

(1)

Návrh zákona obsahuje aj dôvodovú správu, ktorá sa člení na všeobecnú časť a osobitnú ...

(2)

Súčasťou všeobecnej časti dôvodovej správy je doložka zlučiteľnosti zákona s právom Európskej ...

Čl. 8 - Vypracovanie návrhu zákona

Z hľadiska finančných dôsledkov návrhu zákona na štátny rozpočet a rozpočty obcí treba návrh ...

Čl. 9 - Podávanie návrhu zákona

(1)

Pri podávaní návrhu zákona sa postupuje podľa § 67 zákona o rokovacom poriadku.

(2)

Ak návrh zákona podáva výbor Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „výbor“), podpisuje ...

(3)

Vládny návrh zákona sa považuje za podaný vtedy, ak je doručený predsedovi Národnej rady Slovenskej ...

(4)

Návrh zákona vypracovaný výborom sa považuje za podaný, ak bol doručený predsedovi národnej ...

(5)

Návrh zákona vypracovaný poslancom (poslancami) sa považuje za podaný, ak bol doručený predsedovi ...

(6)

V sprievodnom liste (odseky 3 až 5) sa uvádza aj osoba (osoby) poverená (poverené) na uvedenie návrhu ...

(7)

Ak sa má na základe zákona vydať vykonávací predpis,9) predseda národnej rady si môže vyžiadať ...

Čl. 10 - Prerokúvanie návrhu zákona

Postup pri prerokúvaní návrhu zákona v národnej rade a jej výboroch upravuje zákon o rokovacom ...

Čl. 11 - Novelizácia zákona

(1)

Novelizácia zákona sa robí formou priamej novelizácie, t. j. tak, že v úvodnej vete zákona sa ...

(2)

Ak sa má výnimočne jedným zákonom priamo novelizovať viac zákonov, každý zákon sa novelizuje ...

(3)

Ak sa mienia obnoviť právne vzťahy podľa už zrušeného zákona, treba príslušné ustanovenia ...

Čl. 12 - Vyhlásenie zákona

(1)

Podmienkou platnosti zákona je jeho vyhlásenie.10)

(2)

V zbierke zákonov sa vyhlasuje schválený zákon autorizovaný podpismi.11)

(3)

Žiadosť o vyhlásenie zákona v zbierke zákonov podáva kancelária.

Čl. 13 - Záverečné ustanovenia

(1)

Jednotnú legislatívnu techniku tvorby zákonov obsahujú legislatívnotechnické pokyny, ktoré sú ...

(2)

Tieto legislatívne pravidlá sú záväzné od 1. januára 1997.

Poznámky

 • 1)  Čl. 87 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.
 • 2)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
 • 3)  § 3 ods. 3 a § 11 ods. 1 a 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom ...
 • 4)  § 4 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z.
 • 5)  Čl. 87 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky.
 • 6)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z.
 • 7)  § 3 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z.
 • 8)  § 51 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z o rozpočtových pravidlách. ...
 • 9)  Čl. 120 a 123 Ústavy Slovenskej republiky.
 • 10)  Čl. 87 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky.§ 3 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky ...
 • 11)  Čl. 87 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.§ 9 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore