Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 8/2013 z 5. júna 2013 vo veci pozastavenia účinnosti zákona č. 114/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov 159/2013 účinný od 20.06.2013

Platnosť od: 20.06.2013
Účinnosť od: 20.06.2013
Autor: Ústavný súd Slovenskej republiky
Oblasť: Ústavné súdnictvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 8/2013 z 5. júna 2013 vo veci pozastavenia účinnosti zákona č. 114/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov 159/2013 účinný od 20.06.2013
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Uznesenie 159/2013 s účinnosťou od 20.06.2013

Neevidujeme žiadne súvislosti k tomuto predpisu

Načítavam znenie...
MENU
Hore