Všetky konsolidované znenia predpisu 110/2012

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 23.03.2012 účinný od 23.03.2012
MENU
Hore