Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70734
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
27.02.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Ústavný zákon o delení majetku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky medzi Českú republiku a Slovenskú republiku a jeho prechode na Českú republiku a Slovenskú republiku 541/1992 účinný od 08.12.1992


Platnosť od: 08.12.1992
Účinnosť od: 08.12.1992
Autor: Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
Oblasť: Ústava, ústavné zákony, Správa a privatizácia národného majetku

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD6 DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Ústavný zákon o delení majetku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky medzi Českú republiku a Slovenskú republiku a jeho prechode na Českú republiku a Slovenskú republiku 541/1992 účinný od 08.12.1992
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Ústavný zákon 541/1992 s účinnosťou od 08.12.1992

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o delení majetku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky medzi Českú republiku a Slovenskú ...

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto ústavnom ...

Čl. 1

Tento ústavný zákon upravuje delenie majetku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky medzi Českú ...

Čl. 2

Majetkom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorý je predmetom delenia podľa čl. 1, sú ...

a)

nehnuteľné a hnuteľné veci vo vlastníctve Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky,1)

b)

štátne finančné aktíva a pasíva Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky,

c)

menové aktíva, pasíva a rezervy Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky,

d)

iné majetkové práva a záväzky patriace Českej a Slovenskej Federatívnej Republike a štátnym ...

Čl. 3 - (1) Princípy delenia majetku uvedeného v čl. 2 sú

a)

územný princíp, podľa ktorého prechádza majetok na ten nástupnícky štát, na ktorého území ...

b)

princíp podielu počtu obyvateľov Českej republiky a obyvateľov Slovenskej republiky, podľa ktorého ...

(2)

Pri delení majetku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uplatňuje hospodárnosť a zachovanie ...

(3)

Pri delení majetku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa vo výnimočných prípadoch ustanovených ...

(4)

Práva a záväzky, ktoré sa podľa svojho obsahu vzťahujú iba na Českú republiku alebo Slovenskú ...

Čl. 4

Členská kvóta Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky v Medzinárodnom menovom fonde, ako aj ...

Čl. 5

(1)

Záväzky vyplývajúce z prv prijatých finančných úverov vo voľne zameniteľných menách - centrálny ...

(2)

Poskytnuté a prijaté vládne úvery sa delia ku dňu zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky ...

(3)

V dohode o vyporiadaní majetku uvedeného v odseku 2 medzi Českou republikou a Slovenskou republikou ...

Čl. 6

(1)

Majetok uvedený v čl. 2 prechádza na Českú republiku a Slovenskú republiku dňom rozdelenia, ktorým ...

(2)

Ak majetok uvedený v čl. 2 neprejde na Českú republiku a Slovenskú republiku do zániku Českej ...

(3)

Majetok uvedený v odseku 2 odovzdávajú ku dňu zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky ...

(4)

Emisná banka Českej republiky a emisná banka Slovenskej republiky prevezmú ku dňu zániku Českej ...

Čl. 7

Spolu s majetkom uvedeným v čl. 2 prechádza na príslušné štátne orgány a štátne organizácie ...

Čl. 8

(1)

Majetok Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ku ktorému prislúcha právo hospodárenia štátnym ...

(2)

Ak štátny podnik so sídlom na území jednej republiky má vnútornú organizačnú jednotku na území ...

(3)

Práva a povinnosti zakladateľov štátnych podnikov v pôsobnosti federácie prechádzajú spoločne ...

(4)

Ak má štátny podnik so sídlom na území jednej republiky vnútornú organizačnú jednotku na území ...

(5)

Dohoda Českej republiky a Slovenskej republiky uzavretá do zániku Českej a Slovenskej Federatívnej ...

Čl. 9

(1)

Pre dokončenie vyporiadania nárokov vzniknutých rozdelením majetku Českej a Slovenskej Federatívnej ...

(2)

Počet členov, spôsob konania a podmienky rozhodovania, ako aj ďalšie podrobnosti činnosti tejto ...

Čl. 10

(1)

Od účinnosti tohto ústavného zákona do dňa zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky ...

(2)

Ustanovenie odseku 1 neplatí pre

a)

majetok, ktorý prechádza na Českú republiku a Slovenskú republiku v súvislosti so zmenou pôsobnosti ...

b)

prevody majetku v rámci obvyklého hospodárenia,

c)

prechod majetku podľa čl. 6 ods. 1.

Čl. 11

(1)

Dňom zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa zrušuje Federálny fond národného majetku. ...

(2)

Majetok, ktorý patrí Federálnemu fondu národného majetku ku dňu zániku Českej a Slovenskej Federatívnej ...

(3)

Zápisnicu o odovzdaní a prevzatí majetku Federálneho fondu národného majetku, ktorého súčasťou ...

Čl. 12

(1)

Do zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky uzavrú Česká republika a Slovenská republika ...

(2)

Súčasťou dohody podľa odseku 1 je aj dohoda o spôsobe rozhodovania sporov vzniknutých pri delení ...

(3)

Súčasťou dohody podľa odseku 1 je, v súlade s ustanovením čl. 3 ods. 2, aj iné majetkové a ...

Čl. 13

(1)

Zrušenie Federálnej bezpečnostnej informačnej služby najneskôr ku dňu zániku Českej a Slovenskej ...

(2)

Delenie majetku Česko-slovenskej televízie, Česko-slovenského rozhlasu, Česko-slovenskej tlačovej ...

(3)

Zrušenie Česko-slovenskej akadémie vied najneskôr ku dňu zániku Českej a Slovenskej Federatívnej ...

(4)

Zákon Federálneho zhromaždenia môže ustanoviť odchylne od princípov podľa čl. 3 ods. 1 delenie ...

(5)

Majetok Centra kupónovej privatizácie sa rozdelí ku dňu zániku Českej a Slovenskej Federatívnej ...

a)

hnuteľný majetok okrem čistého výnosu z predaja kupónov podľa územného princípu,

b)

čistý výnos z predaja kupónov v pomere dve celé dvadsaťdeväť stotín ku jednej.

Podrobnosti delenia majetku Centra kupónovej privatizácie ustanoví dohoda Českej republiky a Slovenskej ...

(6)

Delenie majetku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ku ktorému prislúcha právo hospodárenia ...

Čl. 14

Ku dňu zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa zrušuje piata časť (§ 27 až 40) ...

Čl. 15

Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Stráský v. r.

v z. Benda v. r.

Poznámky

  • 1)  Čl. 4 ods. 4 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii v znení neskorších ...
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore