Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 72045
Dôvodové správy: 2582
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
22.04.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy

Podzákonné predpisy k predpisu 460/1992

   
 1. platný Nález o vyslovení nesúladu zákona č. 62/2012 Z. z. o minimálnych mzdových nárokoch sestier a pôrodných asistentiek a ktorým sa dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 288/2013 účinný od 23.09.2013
 2. platný Nález o vyslovení nesúladu ustanovenia § 86 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s čl. 6 ods. 1 a čl. 8 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd 290/2011 účinný od 08.09.2011
 3. platný Nález o návrhu Krajského súdu v Prešove, zastúpeného predsedníčkou senátu JUDr. Evou Šofrankovou, na začatie konania podľa čl. 125 ods. 1 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky o súlade položky 13 písm. b) v časti I prílohy Poplatky vyberané v občianskom súdnom konaní (Sadzobníka súdnych poplatkov) zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. 297/2012 účinný od 04.10.2012
 4. platný Uznesenie vo veci pozastavenia účinnosti ustanovení zákona č. 220/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony: čl. VI: zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov: bod 1 [§ 1 ods. 1 písm. b)], bod 7 [§ 6 ods. 2 písm. i)], bod 9 (§ 7), bod 10 (§ 7a), bod 15 (§ 10 ods. 5), bod 19 (§ 20, § 21), bod 30 [§ 65 ods. 1 písm. j)], bod 32 [§ 93 ods. 1 písm. c) tretí 308/2011 účinný od 30.09.2011
 5. platný Rozhodnutie o vyhlásení referenda 311/2010 účinný od 06.07.2010
 6. platný Uznesenie o zastavení konanie o návrhu skupiny 37 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky 348/2012 účinný od 23.11.2012
 7. platný Nález o súlade § 15 ods. 1 písm. f) a § 293w až 293aq zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 555/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 14 ods. 4 a § 123g ods. 2 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 555/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorší 355/2010 účinný od 14.09.2010
 8. platný Rozhodnutie Rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky z 25. októbra 2011 357/2011 účinný od 26.10.2011
 9. platný Rozhodnutie o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 36/2010 účinný od 04.02.2010
 10. platný Rozhodnutie o amnestii 363/2004 účinný od 18.06.2004
 11. neplatný Nariadenie vlády ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 8/2000 Z.z., ktorm sa vydáva Zoznam zdravotníckych pomôcok uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 488/2000 Z.z. 400/2001 účinný od 15.10.2001 do 01.01.2005
 12. platný Nález o začatí konania podľa čl. 125 ods. 1 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky o súlade § 41 ods. 2 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1, čl. 13 ods. 4, čl. 17 ods. 1, čl. 50 ods. 1 a čl. 141 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky 428/2012 účinný od 21.12.2012
 13. platný Oznámenie o podpísaní Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi mexickými o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov 429/2007 účinný od 28.09.2007
 14. platný Rozhodnutie o amnestii 438/2000 účinný od 14.12.2000
 15. neplatný Nariadenie vlády ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 40/2002 Z.z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami 44/2005 účinný od 15.02.2005 do 01.06.2006
 16. platný Nález o vyslovení nesúladu ustanovenia § 13 ods. 2 písm. j) a ustanovenia § 56 ods. 2 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov 447/2010 účinný od 23.01.2010
 17. platný Rozhodnutie o vyhlásení voľby prezidenta Slovenskej republiky 47/1999 účinný od 19.03.1999
 18. platný Uznesenie vo veci pozastavenia účinnosti zákona č. 335/2005 Z. z. o preukazovaní pôvodu majetku 477/2005 účinný od 27.10.2005
 19. neplatný Nariadenie vlády ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 8/2000 Z.z., ktorým sa vydáva Zoznam zdravotníckych pomôcok uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia 488/2000 účinný od 01.01.2001 do 01.01.2005
 20. neplatný Nariadenie vlády ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 7/2000 Z.z., ktorým sa vydáva Zoznam liečiv a liekov uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia v znení neskorších predpisov 489/2000 účinný od 01.01.2001 do 01.01.2005
 21. platný Rozhodnutie o vyhlásení referenda 49/2003 účinný od 18.02.2003
 22. platný Rozhodnutie o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí 508/2002 účinný od 29.08.2002
 23. platný Nález o prijatí rozhodnutia o nesúlade ustanovenia § 31 ods. 3 zákona č. 213/1997 Z. z. s čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, ustanovenia § 100b ods. 4 zákona č. 578/2004 Z. z. s čl. 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a s čl. 20 ods. 1 v spojení s čl. 13 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky 5/2012 účinný od 05.01.2012
 24. platný Rozhodnutie o vyhlásení referenda 52/2004 účinný od 05.02.2004
 25. platný Uznesenie o udelení amnestie vo veciach priestupkov 56/1998 účinný od 03.03.1998
 26. platný Uznesenie Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky z 13. septembra 2006 vo veci pozastavenia účinnosti § 82 ods. 10 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 310/2006 Z.z. 566/2006 účinný od 14.10.2006
 27. platný Rozhodnutie o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 62/2006 účinný od 08.02.2006
 28. platný Rozhodnutie o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí 63/2006 účinný od 09.02.2006
 29. neplatný Nariadenie vlády ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 163/1992 Sb., ktorým sa ustanovujú predpoklady pre výkon funkcií v orgánoch štátnej správy pre životné prostredie, ktoré si vyžadujú osobitnú odbornú spôsobilosť 72/1996 účinný od 01.04.1996 do 01.01.2004
 30. platný Nález o súlade § 15 ods. 6 a § 86d zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1, čl. 12 ods. 2, čl. 13 ods. 3 a 4, čl. 20 ods. 1 a 4, čl. 35 ods. 1 a čl. 55 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky, čl. 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, čl. 14 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a čl. 18, čl. 49, čl. 54 a čl. 63 Zmluvy o fu 79/2011 účinný od 24.03.2011
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore