Všetky konsolidované znenia predpisu 460/1992

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.01.2025 422/2020 Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov 422/2020 účinný od 01.01.2025
2 01.01.2023 422/2020 Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov 422/2020 účinný od 01.01.2023 do 31.12.2024
3 01.01.2021 422/2020 Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov 422/2020 účinný od 01.01.2021 do 31.12.2022
4 01.07.2019 99/2019 Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov 99/2019 účinný od 01.07.2019 do 31.12.2020
5 23.02.2019 40/2019 Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 21/2014 z 30. januára 2019 vo veci vyslovenia nesúladu ustanovenia čl. 147 ods. 1 poslednej vety a čl. 154d ods. 1 až 3 Ústavy Slovenskej republiky v znení ústavného zákona č. 161/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, s čl. 1 ods. 1, čl. 141 ods. 1 a čl. 144 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky; ustanovenia čl. 141a ods. 9 v časti slov „plniaceho úlohy ochrany utajovaných skutočností“ Ústavy Slovenskej republiky v znení ústavného zákona č. 161/2014 Z. z. ,ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, s čl. 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky; ustanovenia § 5 ods. 7 a § 28b ods. 1 v časti slov „a udelí písomný súhlas s overením predpokladov sudcovskej spôsobilosti Národným bezpečnostným úradom,4c) pre prípad, že sa stane kandidátom na sudcu“ zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 74da, § 74db a § 74dc zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov, § 27ga, § 27h ods. 1 druhej vety a § 31 zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 1 ods. 2, § 34 ods. 1 písm. g), § 69a, § 69b, § 70 ods. 1 písm. d), § 75 ods. 1 písm. e), § 76 ods. 1 písm. e) a § 84b zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1, čl. 141 ods. 1 a čl. 144 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky. 40/2019 účinný od 23.02.2019 do 30.06.2019
6 01.06.2017 137/2017 Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov 137/2017 účinný od 01.06.2017 do 22.02.2019
7 04.04.2017 71/2017 Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov 71/2017 účinný od 04.04.2017 do 31.05.2017
8 27.02.2017 44/2017 Zákon, ktorým sa dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. 44/2017 účinný od 27.02.2017 do 03.04.2017
9 01.01.2016 427/2015 Ústavný zákon, ktorým sa mení Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov 427/2015 účinný od 01.01.2016 do 26.02.2017
10 01.12.2014 306/2014 Ústavný zákon, ktorým sa dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov 306/2014 účinný od 01.12.2014 do 31.12.2015
11 01.09.2014 161/2014 Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov 161/2014 účinný od 01.09.2014 do 30.11.2014
12 01.09.2012 232/2012 Ústavný zákon, ktorým sa mení Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov 232/2012 účinný od 01.09.2012 do 31.08.2014
13 25.10.2011 356/2011 Ústavný zákon, ktorým sa dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov 356/2011 účinný od 25.10.2011 do 31.08.2012
14 01.01.2011 100/2010 Ústavný zákon, ktorým sa dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov 100/2010 účinný od 01.01.2011 do 24.10.2011
15 01.05.2006 210/2006 Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov 210/2006 účinný od 01.05.2006 do 31.12.2010
16 01.04.2006 92/2006 Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov 92/2006 účinný od 01.04.2006 do 30.04.2006
17 01.01.2006 463/2005 Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov 463/2005 účinný od 01.01.2006 do 31.03.2006
18 20.07.2004 323/2004 Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov 323/2004 účinný od 20.07.2004 do 31.12.2005
19 01.06.2004 323/2004 Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov 323/2004 účinný od 01.06.2004 do 19.07.2004
20 18.03.2004 140/2004 Ústavný zákon, ktorým sa mení Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov 140/2004 účinný od 18.03.2004 do 31.05.2004
21 01.01.2002 90/2001 Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov 90/2001 účinný od 01.01.2002 do 17.03.2004
22 01.07.2001 90/2001 Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov 90/2001 účinný od 01.07.2001 do 31.12.2001
23 27.01.1999 9/1999 Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení ústavného zákona č. 244/1998 Z. z. 9/1999 účinný od 27.01.1999 do 30.06.2001
24 05.08.1998 244/1998 Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. 244/1998 účinný od 05.08.1998 do 26.01.1999
25 01.10.1992 účinný od 01.10.1992 do 04.08.1998
MENU
Hore