Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 72016
Dôvodové správy: 2581
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
14.04.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Ústavný zákon o zriadení a činnosti výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu 254/2006 účinný od 11.05.2006


Platnosť od: 11.05.2006
Účinnosť od: 11.05.2006
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Ústava, ústavné zákony, Štátne orgány

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD1 DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Ústavný zákon o zriadení a činnosti výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu 254/2006 účinný od 11.05.2006
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Ústavný zákon 254/2006 s účinnosťou od 11.05.2006

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o zriadení a činnosti výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto ústavnom zákone:

Čl. 1 - Predmet úpravy

Tento ústavný zákon ustanovuje zriadenie, zloženie, rokovanie, rozsah činnosti a postup výboru ...

Čl. 2 - Zriadenie výboru

(1)

Výbor tvorí 11 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „národná rada“) vrátane ...

(2)

Schôdze výboru zvoláva a vedie predseda. Výbor je schopný uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná ...

(3)

Výkon funkcie člena výboru sa skončí

a)

zánikom mandátu poslanca národnej rady,

b)

vzdaním sa funkcie člena výboru,

c)

ukončením členstva v poslaneckom klube tej politickej strany alebo politického hnutia, za ktoré ...

d)

odvolaním alebo

e)

smrťou.

(4)

Výkon funkcie člena výboru podľa odseku 3 písm. b) a c) zaniká doručením písomného oznámenia ...

(5)

Národná rada odvolá člena výboru, ak nevykonáva svoju funkciu dlhšie ako tri po sebe nasledujúce ...

(6)

Členovia výboru sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli ...

Čl. 3 - Rozsah činnosti výboru

Výbor preskúmava rozhodnutia Národného bezpečnostného úradu (ďalej len „úrad“) vydané ...

Čl. 4 - Postup výboru pri preskúmavaní rozhodnutí

(1)

Konanie výboru sa začína doručením odvolania, stanoviska k podanému odvolaniu a ostatného spisového ...

(2)

Výbor rozhodne vo veci do 60 dní odo dňa začatia konania. Ak sú na to dôvody, výbor napadnuté ...

(3)

Výbor rozhoduje hlasovaním. Na prijatie rozhodnutia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny ...

Čl. 5

Rozhodnutie výboru je preskúmateľné súdom. Na preskúmanie rozhodnutia je príslušný Najvyšší ...

Čl. 6 - Spoločné a prechodné ustanovenia

(1)

Na zriaďovanie a rokovanie výboru, ak v tomto ústavnom zákone nie je ustanovené inak, sa ustanovenia ...

(2)

Na konanie o preskúmavaní rozhodnutí úradu sa nevzťahujú ustanovenia osobitného zákona o správnom ...

(3)

Konanie o preskúmaniach rozhodnutí úradu začatých podľa osobitného zákona, kde odvolacím orgánom ...

(4)

Do skončenia volebného obdobia v roku 2006 vykonáva činnosť výboru podľa tohto ústavného zákona ...

Čl. 7

Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Ivan Gašparovič v. r.

v z. Béla Bugár v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore