Všetky konsolidované znenia predpisu 232/2012

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.09.2012 účinný od 01.09.2012
MENU
Hore