Smernica 79/1996 o ochrane cestujúcich v motorových vozidlách v prípade čelného nárazu, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 70/156/EHS účinný od 10.02.1997

Platnosť od: 21.01.1997
Účinnosť od: 10.02.1997
Autor: Rada Európskej únie a Európsky parlament
Oblasť: Priemyselná politika a vnútorný trh

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Smernica 79/1996 o ochrane cestujúcich v motorových vozidlách v prípade čelného nárazu, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 70/156/EHS účinný od 10.02.1997
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Smernica 79/1996 s účinnosťou od 10.02.1997

Neevidujeme žiadne súvislosti k tomuto predpisu

Načítavam znenie...
MENU
Hore