Všetky konsolidované znenia predpisu 79/1996

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
MENU
Hore