Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí 7/2002 účinný od 12.01.2002

Platnosť od: 12.01.2002
Účinnosť od: 12.01.2002
Autor: Predseda Národnej rady Slovenskej republiky
Oblasť: Územná samospráva, Občianske a politické práva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí 7/2002 účinný od 12.01.2002
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Rozhodnutie 7/2002 s účinnosťou od 12.01.2002

Neevidujeme žiadne dôvodové správy k tomuto predpisu

Načítavam znenie...
MENU
Hore