Rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky o vyhlásení referenda 49/2003 účinný od 18.02.2003

Platnosť od: 18.02.2003
Účinnosť od: 18.02.2003
Autor: Prezident Slovenskej republiky
Oblasť: Právo EÚ, Ústava, ústavné zákony, Občianske a politické práva, Združovanie a zhromažďovanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Rozhodnutie 49/2003 s účinnosťou od 18.02.2003
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

prezidenta Slovenskej republiky

o vyhlásení referenda

Čl. I - Podľa čl. 95 ods. 1 a čl. 102 ods. 1 písm. n) Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda na základe uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky z 21. januára 2003 č. 164 vyhlasujem

referendum,

v ktorom oprávnení občania rozhodnú o

otázke:

„Súhlasíte s tým, aby sa Slovenská republika stala členským štátom Európskej únie?".

Čl. II

Referendum o otázke uvedenej v čl. I tohto rozhodnutia sa vykoná v piatok 16. mája 2003 a v sobotu ...

Čl. III

(1)

Ústredná komisia pre referendum Slovenskej republiky, okresné komisie pre referendum a okrskové ...

(2)

Prvé zasadanie Ústrednej komisie pre referendum Slovenskej republiky zvolá minister vnútra Slovenskej ...

Rudolf Schuster v. r.

Poznámky

  • 1)  § 12 až 14 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda. ...
  • 2)  § 12 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 564/1992 Zb.
  • 3)  § 13 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 564/1992 Zb.
  • 4)  § 14 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 564/1992 Zb.
Načítavam znenie...
MENU
Hore