Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí 426/2021 účinný od 23.11.2021

Platnosť od: 23.11.2021
Účinnosť od: 23.11.2021
Autor: Predseda Národnej rady Slovenskej republiky
Oblasť: Územná samospráva, Občianske a politické práva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí 426/2021 účinný od 23.11.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Rozhodnutie 426/2021 s účinnosťou od 23.11.2021
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

Podľa § 181 ods. 3 písm. a) a d) v spojení s ods. 4 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného ...

1. v y h l a s u j e m

voľby do orgánov samosprávy obcí v obciach Slovenskej republiky uvedených v prílohe č. 1 k tomuto rozhodnutiu ...

2. u r č u j e m

a)

podľa § 20 ods. 2 písm. a) a ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a ...

b)

podľa § 181 ods. 6 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení ...

Boris Kollár v. r.

Prílohy

    Príloha č. 1 k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 426/2021 Z. z.

    Prevziať prílohu - Zoznam obcí, v ktorých sa vyhlasujú voľby do orgánov samosprávy obcí na 19. marca ...

    Príloha č. 2 k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 426/2021 Z. z.

    Prevziať prílohu - Lehoty na vykonanie volieb do orgánov samosprávy obcí 19. marca 2022

Načítavam znenie...
MENU
Hore