Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 36/2010 účinný od 04.02.2010

Platnosť od: 04.02.2010
Účinnosť od: 04.02.2010
Autor: Predseda Národnej rady Slovenskej republiky
Oblasť: Štátne orgány, Občianske a politické práva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 36/2010 účinný od 04.02.2010
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Rozhodnutie 36/2010 s účinnosťou od 04.02.2010
JE VYKONÁVANÝ:
333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky 333/2004 účinný od 01.07.2011 do 01.07.2015 Zákon o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky
333/2004 Z. z. Zákon o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky 333/2004 účinný od 01.07.2011 do 30.06.2015 Zákon o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky
460/1992 Zb. Ústavný zákon Ústava Slovenskej republiky 460/1992 účinný od 01.01.2025 Ústava Slovenskej republiky
Načítavam znenie...
MENU
Hore