Všetky konsolidované znenia predpisu 36/2010

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 04.02.2010 účinný od 04.02.2010
MENU
Hore