Rozhodnutie Poštového regulačného úradu, ktorým sa mení rozhodnutie Poštového úradu č. 754/2002 Z. z. o regulácii maximálnych cien a podmienkach regulácie cien poštových služieb tuzemského styku v znení neskorších rozhodnutí 29/2008 účinný od 01.02.2008

Platnosť od: 25.01.2008
Účinnosť od: 01.02.2008
Autor: Poštový regulačný úrad
Oblasť: Pošta a poštové služby

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Rozhodnutie Poštového regulačného úradu, ktorým sa mení rozhodnutie Poštového úradu č. 754/2002 Z. z. o regulácii maximálnych cien a podmienkach regulácie cien poštových služieb tuzemského styku v znení neskorších rozhodnutí 29/2008 účinný od 01.02.2008
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Rozhodnutie 29/2008 s účinnosťou od 01.02.2008
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Poštového regulačného úradu

ktorým sa mení rozhodnutie Poštového úradu č. 754/2002 Z. z. o regulácii maximálnych cien a ...

Poštový regulačný úrad podľa § 21 zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v znení ...

Článok I

Rozhodnutie Poštového úradu č. 754/2002 Z. z. o regulácii maximálnych cien a podmienkach regulácie ...

1.

V prílohe k rozhodnutiu Poštového regulačného úradu č. 628/2006 Z. z. sa vypúšťa položka ...

2.

Poznámka k položke LB.2.1 znie: „Položka LB.2.1 – k slepeckej zásielke možno využiť bezplatne ...

Článok II

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. februára 2008.

v z. Pavel Ďugel v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore