Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov 191/2013 účinný od 10.07.2013

Platnosť od: 10.07.2013
Účinnosť od: 10.07.2013
Autor: Predseda Národnej rady Slovenskej republiky
Oblasť: Územná samospráva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov 191/2013 účinný od 10.07.2013
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Rozhodnutie 191/2013 s účinnosťou od 10.07.2013
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov

Podľa § 23 zákona č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení ...

vyhlasujem

voľby do zastupiteľstiev samosprávnych krajov a voľby predsedov samosprávnych krajov

a

určujem

deň konania volieb na sobotu 9. novembra 2013.

Pavol Paška v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore