Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí 171/2006 účinný od 30.03.2006

Platnosť od: 30.03.2006
Účinnosť od: 30.03.2006
Autor: Predseda Národnej rady Slovenskej republiky
Oblasť: Územná samospráva, Občianske a politické práva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí 171/2006 účinný od 30.03.2006
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Rozhodnutie 171/2006 s účinnosťou od 30.03.2006
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

predsedu Národnej rady Slovenskej republiky

o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Na vykonanie nových volieb do orgánov samosprávy obcí

1.

vyhlasujem

podľa § 48 ods. 1 písm. a) a d) zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do ...

2.

určujem

a)

podľa § 26 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. deň konania nových volieb uvedených ...

b)

podľa § 48 ods. 5 zákona lehoty na nové voľby uvedené v prílohe č. 2 k tomuto rozhodnutiu.

v z. Béla Bugár v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1

  k rozhodnutiu predsedu

  Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/2006 Z. z.

  ZOZNAM OBCÍ,

  v ktorých sa majú konať nové voľby do orgánov samosprávy obcí 8. júla 2006

  Obec Volí sa Okres Kraj Janíky poslanec Dunajská Streda Trnavský kraj Livina poslanec Partizánske ...

  Príloha č. 2

  k rozhodnutiu predsedu

  Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/2006 Z. z.

  LEHOTY

  na nové voľby do orgánov samosprávy obcí 8. júla 2006

  Lehota § - ods. Úloha Zabezpečí Termín 85 dní 16 - 9 Zverejnenie počtu obyvateľov obce ku ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore