Oznámenie o vydaní PP 106/2008 o vydaní opatrenia z 19. marca 2008 č. OPD0108-07127/2008-OL, ktorým sa vydáva Zoznam dietetických potravín plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia. účinný od 01.04.2008

Platnosť od: 29.03.2008
Účinnosť od: 01.04.2008
Autor: MZSR
Oblasť: Správne právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie o vydaní PP 106/2008 o vydaní opatrenia z 19. marca 2008 č. OPD0108-07127/2008-OL, ktorým sa vydáva Zoznam dietetických potravín plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia. účinný od 01.04.2008
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie o vydaní PP 106/2008 s účinnosťou od 01.04.2008
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 6 ods. 3 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení zákona č. 347/2005 Z. z.

opatrenie z 19. marca 2008 č. OPD0108-07127/2008-OL, ktorým sa vydáva Zoznam dietetických potravín plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia.

V prílohe k tomuto opatreniu sa vydáva Zoznam dietetických potravín plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2008.

Opatrenie bude uverejnené v osobitnom vydaní Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 31. marca 2008 a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.

Načítavam znenie...
MENU
Hore