Všetky konsolidované znenia predpisu 99/2010

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 25.03.2010 účinný od 25.03.2010
MENU
Hore