Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o predkladaní výkazov poisťovňami a zaisťovňami, ktoré sú predmetom dohľadu nad skupinou 98/2011 účinný od 05.04.2011 do 31.12.2015

Platnosť od: 05.04.2011
Účinnosť od: 05.04.2011
Účinnosť do: 31.12.2015
Autor: Národná banka Slovenska
Oblasť: Poisťovníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o predkladaní výkazov poisťovňami a zaisťovňami, ktoré sú predmetom dohľadu nad skupinou 98/2011 účinný od 05.04.2011 do 31.12.2015
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 98/2011 s účinnosťou od 05.04.2011
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 51 ods. 4 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o ...

opatrenie z 22. marca 2011 č. 2/2011 o predkladaní výkazov poisťovňami a zaisťovňami, ktoré ...

Opatrením sa ustanovujú na účel výkonu dohľadu na diaľku výkazy na získanie detailných informácií ...

Opatrenie nadobúda účinnosť 15. apríla 2011.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 7/2011 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore