Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú pre devízové miesta podmienky na vykonávanie niektorých obchodov s devízovými hodnotami 98/1998 účinný od 15.04.1998

Platnosť od: 15.04.1998
Účinnosť od: 15.04.1998
Autor: Národná banka Slovenska
Oblasť: Bankovníctvo a peňažníctvo, Obchod a podnikanie, Zahraničný obchod

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú pre devízové miesta podmienky na vykonávanie niektorých obchodov s devízovými hodnotami 98/1998 účinný od 15.04.1998
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 98/1998 s účinnosťou od 15.04.1998
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 29 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky ...

opatrenie z 20. marca 1998 č. 1/1998, ktorým sa ustanovujú pre devízové miesta podmienky na vykonávanie ...

Týmto opatrením sa ustanovujú pre devízové miesta podmienky na vykonávanie nákupu cudzej meny, ...

Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Národnej banky Slovenska z 24. júna 1996 č. 8, ktorým sa ...

Opatrenie nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej ...

Opatrenie je uverejnené v čiastke 5/1998 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore