Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kuvajtského štátu o zamedzení dvojitého zdanenia a predchádzaní daňovému úniku v odbore daní z príjmov 93/2014 účinný od 15.04.2014

Platnosť od: 15.04.2014
Účinnosť od: 15.04.2014
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kuvajtského štátu o zamedzení dvojitého zdanenia a predchádzaní daňovému úniku v odbore daní z príjmov 93/2014 účinný od 15.04.2014
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 93/2014 s účinnosťou od 15.04.2014
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 13. ...

Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 578 z 15. mája 2013 vyslovila so zmluvou súhlas ...

Prezident Slovenskej republiky ratifikoval zmluvu 4. júla 2013.

Zmluva nadobudne platnosť 21. apríla 2014 v súlade s článkom 27.

Ustanovenia podľa článku 27 ods. a) a b) sa budú vykonávať od 1. januára 2015.

Prílohy

  K oznámeniu č. 93/2014 Z. z.

  ZMLUVAmedzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kuvajtského štátu o zamedzení dvojitého zdanenia a predchádzaní daňovému úniku v odbore daní z príjmov

  Vláda Slovenskej republiky a vláda Kuvajtského štátuželajúc si uzavrieť zmluvu o zamedzení ...

  Článok 1 - Osoby, na ktoré sa zmluva vzťahuje

  Táto zmluva sa vzťahuje na osoby, ktoré sú rezidentmi jedného alebo oboch zmluvných štátov.

  Článok 2 - Dane, na ktoré sa zmluva vzťahuje

  Táto zmluva sa vzťahuje na dane z príjmov ukladané zmluvným štátom, jeho nižšími správnymi ...

  Za dane z príjmov sa považujú všetky dane vyberané z celkových príjmov, alebo z časti príjmov ...

  Súčasné dane, na ktoré sa táto zmluva vzťahuje, sú najmä

  a)

  v prípade Kuvajtu:

Načítavam znenie...
MENU
Hore