Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 7. októbra 1997 č. 1497/3/1997-100, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie doplnkových látok do obehu, na ich zloženie, skúšanie a hodnotenie a bližšie požiadavky biologického overovania krmív v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 31. januára 2002 č. 39/3/2002-100 92/2004 účinný od 26.02.2004

Platnosť od: 26.02.2004
Účinnosť od: 26.02.2004
Autor: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
Oblasť: Právo EÚ, Veterinárna starostlivosť, Pestovateľstvo, Zdravé životné podmienky

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 7. októbra 1997 č. 1497/3/1997-100, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie doplnkových látok do obehu, na ich zloženie, skúšanie a hodnotenie a bližšie požiadavky biologického overovania krmív v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 31. januára 2002 č. 39/3/2002-100 92/2004 účinný od 26.02.2004
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 92/2004 s účinnosťou od 26.02.2004

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky vydalo podľa § 22 písm. b) zákona Národnej ...

výnos z 9. februára 2004 č. 150/2004-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva ...

Týmto výnosom sa upresňuje zoznam doplnkových látok a ďalších látok, z ktorých pozostávajú ...

Výnos nadobúda účinnosť 1. marca 2004.

Výnos je uverejnený v čiastke 6/2004 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore