Všetky konsolidované znenia predpisu 90/2022

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 29.03.2022 účinný od 29.03.2022
MENU
Hore