Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Singapurského dohovoru o práve ochrannej známky z 27. marca 2006 90/2010 účinný od 01.11.2011

Platnosť od: 24.03.2010
Účinnosť od: 01.11.2011
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Právo duševného vlastníctva, Duševné vlastníctvo v medzinárodnom práve

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Singapurského dohovoru o práve ochrannej známky z 27. marca 2006 90/2010 účinný od 01.11.2011
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 90/2010 s účinnosťou od 01.11.2011 na základe 340/2011
MENÍ:
340/2011 Z. z. Oznámenie o prijatí na 2. (1. mimoriadnom) zasadnutí v Ženeve, konanom 20. až 29. septembra 2010, zmeny Vykonávacieho predpisu k Singapurskému dohovoru o práve ochrannej známky (oznámenie č. 90/2010 Z. z.) 340/2011 účinný od 01.11.2011 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Singapurskému dohovoru o práve ochrannej známky
Načítavam znenie...
MENU
Hore