Oznámenie Úradu vlády Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Úradu vlády Slovenskej republiky z 1. augusta 2006 č. 2179/2006-KVÚV o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky 89/2008 účinný od 14.03.2008

Platnosť od: 14.03.2008
Účinnosť od: 14.03.2008
Autor: Úrad vlády Slovenskej republiky
Oblasť:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Úradu vlády Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Úradu vlády Slovenskej republiky z 1. augusta 2006 č. 2179/2006-KVÚV o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky 89/2008 účinný od 14.03.2008
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 89/2008 s účinnosťou od 14.03.2008
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Úradu vlády Slovenskej republiky

Úrad vlády Slovenskej republiky vydal podľa § 8 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových ...

výnos z 10. marca 2008 č. 1163/2008/KVÚV, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Úradu vlády Slovenskej ...

Výnosom sa dopĺňa okruh subjektov, ktorým bude možné poskytnúť dotáciu z rozpočtovej kapitoly ...

Výnos nadobúda účinnosť 15. marca 2008.

Výnos je uverejnený na internetovej stránke Úradu vlády Slovenskej republiky a možno doň nazrieť ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore