Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 30. decembra 2003 č. 07045/2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov 89/2005 účinný od 11.03.2005

Platnosť od: 11.03.2005
Účinnosť od: 11.03.2005
Autor: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Oblasť: Zdravotná a liečebná starostlivosť

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 30. decembra 2003 č. 07045/2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov 89/2005 účinný od 11.03.2005
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 89/2005 s účinnosťou od 11.03.2005
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 11 a 20 zákona Národnej rady Slovenskej ...

opatrenie z 1. marca 2005 č. 07045-8/2005-SL, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva zdravotníctva ...

Zmeny sa vykonávajú v prílohe č. 2, ktorá ustanovuje maximálne ceny liekov a zdravotníckych pomôcok. ...

Opatrenie nadobúda účinnosť 15. marca 2005.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 8 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore