Všetky konsolidované znenia predpisu 88/2012

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 08.03.2012 účinný od 08.03.2012
MENU
Hore