Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu o ustanovení hodnoty rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v roku 2012 88/2012 účinný od 08.03.2012

Platnosť od: 08.03.2012
Účinnosť od: 08.03.2012
Autor: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu o ustanovení hodnoty rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v roku 2012 88/2012 účinný od 08.03.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 88/2012 s účinnosťou od 08.03.2012
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vydalo podľa § 33 ods. 4 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom ...

výnos z 5. marca 2012 č. 40/2012 o ustanovení hodnoty rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov ...

Výnos ustanovuje hodnotu rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Hasičského a záchranného ...

Výnos nadobúda účinnosť 15. marca 2012.

Výnos je uverejnený v čiastke 24/2012 Vestníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a možno ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore