Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o systéme vnútornej kontroly a o činnosti útvaru vnútorného auditu poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne a pobočky zahraničnej zaisťovne 88/2010 účinný od 18.03.2010

Platnosť od: 18.03.2010
Účinnosť od: 18.03.2010
Autor: Národná banka Slovenska
Oblasť: Kontrolný systém, Poisťovníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o systéme vnútornej kontroly a o činnosti útvaru vnútorného auditu poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne a pobočky zahraničnej zaisťovne 88/2010 účinný od 18.03.2010
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 88/2010 s účinnosťou od 18.03.2010
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 36 ods. 19 písm. b) zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve ...

opatrenie z 9. marca 2010 č. 5/2010, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o systéme vnútornej kontroly ...

Opatrením sa ustanovujú podrobnosti o systéme vnútornej kontroly a úlohy, ktoré útvar vnútorného ...

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2010.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 11/2010 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore