Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o správe o výsledkoch činnosti útvaru vnútorného auditu a o pláne činnosti útvaru vnútorného auditu poisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne, zaisťovne a pobočky zahraničnej zaisťovne 86/2009 účinný od 12.03.2009

Platnosť od: 12.03.2009
Účinnosť od: 12.03.2009
Autor: Národná banka Slovenska
Oblasť: Bankové a finančné inštitúcie, Poisťovníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o správe o výsledkoch činnosti útvaru vnútorného auditu a o pláne činnosti útvaru vnútorného auditu poisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne, zaisťovne a pobočky zahraničnej zaisťovne 86/2009 účinný od 12.03.2009
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 86/2009 s účinnosťou od 12.03.2009
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 36 ods. 11 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o ...

opatrenie z 3. marca 2009 č. 1/2009 o správe o výsledkoch činnosti útvaru vnútorného auditu a ...

Účelom opatrenia je ustanoviť štruktúru, rozsah, obsah a spôsob predkladania správy o výsledkoch ...

Opatrenie nadobúda účinnosť 15. marca 2009.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 6/2009 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore