Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o zmene Rámcovej dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Švajčiarskou federálnou radou o implementácii Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce na zníženie hospodárskych a sociálnych rozdielov v rámci rozšírenej Európskej únie 84/2012 účinný od 29.02.2012

Platnosť od: 29.02.2012
Účinnosť od: 29.02.2012
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o zmene Rámcovej dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Švajčiarskou federálnou radou o implementácii Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce na zníženie hospodárskych a sociálnych rozdielov v rámci rozšírenej Európskej únie 84/2012 účinný od 29.02.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 84/2012 s účinnosťou od 29.02.2012
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou listov z 12. septembra ...

Dohoda nadobudla platnosť 4. februára 2012.

Prílohy

  K oznámeniu č. 84/2012 Z. z.

  Dohoda o zmene Rámcovej dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Švajčiarskou federálnou radou o implementácii Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce na zníženie hospodárskych a sociálnych rozdielov v rámci rozšírenej Európskej únie

  Swiss Contribution Office Ad No. 9254/2011/ORIŠFM
  Embassy of Switzerland

  K oznámeniu č. 84/2012 Z. z.

  • Suma v stĺpci „Indikatívna finančná alokácia (v miliónoch CHF)“ oblasti zamerania č. ...

  Dohoda o zmene Rámcovej dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Švajčiarskou federálnou radou o implementácii Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce na zníženie hospodárskych a sociálnych rozdielov v rámci rozšírenej Európskej únie

  Kancelária pre implementáciu Švajčiarskeho príspevku č. listu 9254/2011/ORIŠFMVeľvyslanectvo ...

  Príloha 1: Koncepčný rámec Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce

  5. HLAVA – Tematické zameranie a predbežné finančné alokácieTabuľka 2 – „Životné prostredie ...

  • Znenie prvej vety „Ministerstvo financií Slovenskej republiky je Platobným orgánom pre príspevok“ ...

  3. HLAVA – Postupy pre realizáciu projektovZnenie druhého odseku v stĺpci „Činnosti a špecifické ...

  4. HLAVA – Postup pre platby a úhrady

Načítavam znenie...
MENU
Hore