Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 17. decembra 2003 č. 3562/2003-100 o označovaní a evidencii oviec a kôz a o vedení centrálneho registra oviec a kôz 83/2005 účinný od 09.03.2005

Platnosť od: 09.03.2005
Účinnosť od: 09.03.2005
Autor: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
Oblasť: Právo EÚ, Chovateľstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 17. decembra 2003 č. 3562/2003-100 o označovaní a evidencii oviec a kôz a o vedení centrálneho registra oviec a kôz 83/2005 účinný od 09.03.2005
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 83/2005 s účinnosťou od 09.03.2005
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky vydalo podľa § 3 ods. 2 zákona č. 19/2002 Z. ...

výnos zo 14. februára 2005 č. 1650/2005-100, ktorým sa mení výnos Ministerstva pôdohospodárstva ...

Týmto výnosom sa ustanovuje spôsob označovania a umiestnenia ušnej značky u oviec a kôz.

Výnos nadobúda účinnosť 15. marca 2005.

Výnos je uverejnený v čiastke č. 8/2005 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore