Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa 81/2006 účinný od 14.02.2006

Platnosť od: 14.02.2006
Účinnosť od: 14.02.2006
Autor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Oblasť: Kolektívne pracovno-právne vzťahy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa 81/2006 účinný od 14.02.2006
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 81/2006 s účinnosťou od 14.02.2006
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. ...

1.

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2006 z 21. novembra 2005 pre odvetvie lesného hospodárstva ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1.odsek-1a

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1.odsek-1~1Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.

2.

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2006 – 2007 z 15. decembra 2005 uzavretá medzi Slovenským ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-2.odsek-1a

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-2.odsek-1~1Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska.

3.

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2006 – 2007 z 15. decembra 2005 uzavretá medzi Združením ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-3.odsek-1a

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-3.odsek-1~1Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska.

4.

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2006 z 26. decembra 2005 pre odvetvie vodného hospodárstva ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-4.odsek-1a

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-4.odsek-1~1Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.

5.

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2006 – 2007 zo 16. januára 2006 uzavretá medzi COOP ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-5.odsek-1a

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-5.odsek-1~1Odborovým zväzom pracovníkov obchodu a cestovného ruchu.

6.

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2006 – 2007 z 18. januára 2006 uzavretá medzi Odborovým ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-6.odsek-1a

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-6.odsek-1~1Zväzom elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky.

7.

Dodatok č. 2 z 15. decembra 2005 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2005 z 2. marca 2005 ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-7.odsek-1a

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-7.odsek-1~1Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.

8.

Dodatok č. 3 z 22. decembra 2005 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2005 – 2007 zo ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-8.odsek-1a

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-8.odsek-1~1Zväzom chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky.

9.

Dodatok č. 2 z 29. decembra 2005 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2004 – 2006 z ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-9.odsek-1a

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-9.odsek-1~1Slovenským odborovým zväzom pracovníkov textilného, odevného a kožiarskeho priemyslu.

Načítavam znenie...
MENU
Hore