Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa 81/2006 účinný od 14.02.2006

Platnosť od: 14.02.2006
Účinnosť od: 14.02.2006
Autor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Oblasť: Kolektívne pracovno-právne vzťahy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa 81/2006 účinný od 14.02.2006
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Oznámenie 81/2006 s účinnosťou od 14.02.2006
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 31. januára 2006 uložené tieto kolektívne zmluvy vyššieho stupňa a dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:

1.

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2006 z 21. novembra 2005 pre odvetvie lesného hospodárstva Slovenskej republiky uzavretá medzi Združením zamestnávateľov lesného hospodárstva na Slovensku

a

Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.

2.

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2006 – 2007 z 15. decembra 2005 uzavretá medzi Slovenským odborovým zväzom energetikov

a

Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska.

3.

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2006 – 2007 z 15. decembra 2005 uzavretá medzi Združením odborárov jadrovej energetiky Slovenska

a

Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska.

4.

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2006 z 26. decembra 2005 pre odvetvie vodného hospodárstva Slovenskej republiky uzavretá medzi Združením zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku

a

Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.

5.

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2006 – 2007 zo 16. januára 2006 uzavretá medzi COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo

a

Odborovým zväzom pracovníkov obchodu a cestovného ruchu.

6.

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2006 – 2007 z 18. januára 2006 uzavretá medzi Odborovým zväzom KOVO

a

Zväzom elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky.

7.

Dodatok č. 2 z 15. decembra 2005 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2005 z 2. marca 2005 pre odvetvie drevospracujúceho priemyslu na Slovensku uzavretej medzi Zväzom spracovateľov dreva Slovenskej republiky

a

Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.

8.

Dodatok č. 3 z 22. decembra 2005 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2005 – 2007 zo 17. februára 2005 uzavretej medzi Odborovým zväzom CHÉMIA Slovenskej republiky a Asociáciou vedúcich zamestnancov chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky

a

Zväzom chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky.

9.

Dodatok č. 2 z 29. decembra 2005 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2004 – 2006 z 8. januára 2004 uzavretej medzi Zväzom kožiarskeho a obuvníckeho priemyslu Slovenskej republiky

a

Slovenským odborovým zväzom pracovníkov textilného, odevného a kožiarskeho priemyslu.

Načítavam znenie...
MENU
Hore