Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní finančného memoranda medzi Európskym spoločenstvom a vládou Slovenskej republiky „Horizontálny program na prípravu kandidátskych krajín na Rozšírenú decentralizáciu (EDIS) v spravovaní predvstupových prostriedkov na Slovensku" 81/2003 účinný od 08.03.2003

Platnosť od: 08.03.2003
Účinnosť od: 08.03.2003
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Právo EÚ

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní finančného memoranda medzi Európskym spoločenstvom a vládou Slovenskej republiky „Horizontálny program na prípravu kandidátskych krajín na Rozšírenú decentralizáciu (EDIS) v spravovaní predvstupových prostriedkov na Slovensku" 81/2003 účinný od 08.03.2003
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 81/2003 s účinnosťou od 08.03.2003
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 19. novembra 2002 bolo v Bratislave ...

Memorandum nadobudlo platnosť na základe článku 6 dňa 19. novembra 2002 a na základe článku ...

Do textu memoranda možno nazrieť na Úrade vlády Slovenskej republiky, odbor zahraničnej pomoci ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore