Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 150. výročia prijatia Memoranda národa slovenského 78/2011 účinný od 24.03.2011

Platnosť od: 24.03.2011
Účinnosť od: 24.03.2011
Autor: Národná banka Slovenska
Oblasť: Mena, obeh peňazí

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 150. výročia prijatia Memoranda národa slovenského 78/2011 účinný od 24.03.2011
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 78/2011 s účinnosťou od 24.03.2011
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Národnej banky Slovenska

o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 150. ...

1.

Úvodné ustanovenia

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-a

a)

Národná banka Slovenska podľa § 17h ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-b

b)

Zberateľská eurominca má štatút zákonného platidla len v Slovenskej republike.

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-c

c)

Zberateľská eurominca sa razí zo zliatiny obsahujúcej 900 dielov striebra a 100 dielov medi; jej ...

2.

Vzhľad zberateľskej euromince

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-a~1

a)

Na líci zberateľskej euromince je v hornej časti mincového poľa vyobrazený štylizovaný strom ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-b~1

b)

Na rube zberateľskej euromince je v spodnej časti mincového poľa vyobrazená skupina účastníkov ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-c~1

c)

Na hrane mince je nápis do hĺbky „ZA NÁRODNÚ SVOJBYTNOSŤ A ROVNOPRÁVNOSŤ“. Začiatok a koniec ...

Štát vydania: Slovenská republika

Začiatok vydávania: máj 2011

Jozef Makúch v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore