Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o pravidelných kontrolách mechanizačných prostriedkov na ochranu rastlín 78/2002 účinný od 27.02.2002

Platnosť od: 27.02.2002
Účinnosť od: 27.02.2002
Autor: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana životného prostredia, Pestovateľstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o pravidelných kontrolách mechanizačných prostriedkov na ochranu rastlín 78/2002 účinný od 27.02.2002
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 78/2002 s účinnosťou od 27.02.2002

Neevidujeme žiadne súvislosti k tomuto predpisu

Načítavam znenie...
MENU
Hore