Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Zmien Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známok 72/2007 účinný od 03.10.2006

Platnosť od: 17.02.2007
Účinnosť od: 03.10.2006
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Duševné vlastníctvo v medzinárodnom práve, Priemyselné právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Zmien Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známok 72/2007 účinný od 03.10.2006
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 72/2007 s účinnosťou od 03.10.2006
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že na zasadnutí Valného zhromaždenia ...

Zmeny nadobudli platnosť 3. októbra 2006 a týmto dňom nadobudli platnosť aj pre Slovenskú republiku. ...

Prílohy

  ZMENY PROTOKOLU K MADRIDSKEJ DOHODE O MEDZINÁRODNOM ZÁPISE TOVÁRENSKÝCH ALEBO OBCHODNÝCH ZNÁMOK, ktoré nadobudli platnosť 3. októbra 2006

  Článok 5 - Zamietnutie a neplatnosť účinkov medzinárodného zápisu vo vzťahu k určitým zmluvným stranám

  (1)

  [ ... ]

  (2)

  (a) [ ... ]

  (b)

  [ ... ]

  (c)

  v takomto vyhlásení možno ďalej spresniť, že ak môže odmietnutie ochrany vyplývať z námietky ...

  (i)

  [ ... ]

  (ii)

  oznámenie o zamietnutí odôvodnené námietkou sa vykoná v lehote jedného mesiaca pred skončením ...

  (d)

  [ ... ]

  (e)

  po uplynutí desiatich rokov od nadobudnutia platnosti tohto protokolu zhromaždenie overí funkčnosť ...

  Prevziať prílohu - Anglické znenie textu ...

Poznámky

 •   * Interpretačné ustanovenie prijaté Zhromaždením Madridskej únie: „Článok 5 ods. 2 písm. ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore