Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) 70/2014 účinný od 01.04.2014

Platnosť od: 25.03.2014
Účinnosť od: 01.04.2014
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Oblasť: Duševné vlastníctvo v medzinárodnom práve

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) 70/2014 účinný od 01.04.2014
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 70/2014 s účinnosťou od 01.04.2014

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že rozhodnutím ...

Zmeny nadobudnú platnosť 1. apríla 2014. Pre Slovenskú republiku nadobudnú platnosť v ten istý ...

Prílohy

  K oznámeniu č. 70/2014 Z. z.

  ZMENYVykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov

  (Európskemu patentovému dohovoru)

  Článok 1

  Vykonávací predpis k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) ...

  1.

  V pravidle 36 odsek 1 znie:

  2.

  V pravidle 38 sa dopĺňa nový odsek 4, ktorý znie:

  3.

  V pravidle 135 odsek 2 znie:

  Článok 2

  Toto rozhodnutie nadobúda platnosť 1. apríla 2014.

  Toto rozhodnutie sa uplatňuje na vylúčené prihlášky podané 1. apríla 2014 alebo po tomto dni.V ...

  Prevziať prílohu - Anglické znenie textu ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore